900 11 21 21

L-J 9:00 - 19:00
V 9:00 - 15:00

Qui som

Presentació

A la Fundación Laboral de la Construcción treballem des de 1992 per facilitar a empreses i treballadors els recursos que facin possible un sector més professional, segur, capacitat i amb futur. Un sector que avui treballa més unit i connectat entre si que mai, amb la societat i amb la resta de sectors, per afrontar el repte dels nous temps.

És per això que es van unir Confederación Nacional de la Construcción (CNC)CCOO del Hábitat y Federación de Industria, Construcción y Agro (UGT FICA), formant aquesta entitat paritària sense ànim de lucre.

Com a resultat d’anys de dedicació i esforç i gràcies al suport de molts professionals, la Fundació ja és una entitat de referència en el sector i un aliat clau per treballar per al futur de les empreses i els professionals.

Amb més experiència i coneixement al nostre abast, treballem per aconseguir que la prevenció de riscos laborals, la formació, l’ocupació, la innovació, la sostenibilitat i les noves tecnologies ens ajudin a seguir construint aquest sector de progrés que tots creiem possible.

Les desenes de milers de treballadors de la construcció que cada any passen per les aules de la Fundació Laboral són la millor prova del nostre esforç, que demostrem cada dia a través dels nostres 50 centres de formació propis, una oferta formada per més de 200 accions formatives, la col·laboració de més de 1.400 professors arreu d’Espanya, i l’elaboració de més de 140 manuals propis sobre diferents matèries del sector.

Així mateix, treballem dia a dia per a impulsar l'ocupabilitat i la professionalització dels i les professionals de la construcció i atreure noves persones treballadores al sector per a potenciar la competitivitat de les empreses. Comptem per a això amb serveis d'ocupació especialitzats en el sector en nou Consells Territorials i operem com a Agència de Col·locació homologada pel Servei Públic d'Ocupació en 32 Centres de Formació. Anualment, els/les professionals d'orientació professional atenen més de 12.000 persones. A més, compta amb el portal d'ocupació en línia de referència en el sector construyendoempleo.com, una eina a la disposició de treballadors/es i empreses del sector.

Treballar per construir un món millor és el nostre repte i el de cadascuna de les persones que integrem la Fundació Laboral de la Construcció, a través dels 17 Consells Territorials distribuïts per tota Espanya per estar més a prop teu.


Organigrama

ORGÁNICO

Organigrama Organico

FUNCIONAL

Organigrama Funcional
 • President :

  Juan Las Navas Lacalle (ACP)

 • Vicepresident :

  Pilar Piñeiro Gallego (CCOO del Hábitat)

  Demetrio Muñoz Ruiz (UGT FICA)

 • Secretari :

  Josetxo Iriguibel López (CNC-Anecop)

 • Gerent :

  Emilio Lezana Pérez

Codi de conducta

La Fundació Laboral de la Construcció està compromesa amb els estàndards ètics més alts i, d’acord amb els principis de transparència, honestedat i integritat, es regeix per un Codi de Conducta. Així mateix, publica en aquesta web la informació econòmica sobre subvencions, convenis i contractes amb les Administracions Públiques, en compliment del que estableix l’Article 8 de la Llei 19/2013 de 9 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

D’altra banda, disposa d’un canal de comunicacions per comunicar de manera anònima qualsevol acte que pogués suposar un incompliment del Codi de Conducta.

Sistema Compliance

Las personas que integran la Fundación Laboral de la Construcción tienen un compromiso real, visible y sostenido con el respeto a la legalidad y la ética a la hora de actuar en todas y cada una de las actividades. De este compromiso, nace la implantación de un Sistema de Gestión del Cumplimiento, certificado por entidad externa acreditada con el nº GCP 2023/0031, conforme con la norma UNE 19601 y que se plasma en una firme Declaración de compromiso y cumplimiento y cumplimiento y una Política de Compliance..

COMPROMISO CON LA IGUALDAD DE GÉNERO

La Fundación Laboral de la Construcción está comprometida con la igualdad de oportunidades y condiciones para todo su Personal, así como con todas las personas que colaboran en los proyectos en los que participa.

Fruto de este compromiso, firmado por la dirección, la Fundación Laboral lanzó en el año 2020 su primer plan de Igualdad y actualmente está en marcha ya su II Plan de Igualdad con el fin de garantizar y afianzar este compromiso, y convertirse así en un referente de la defensa de la igualdad de género, tanto en el ámbito del propio sector de la construcción, como ante la sociedad en general.

Clàusula de protecció de dades

La Fundación Laboral de la Construcción, d'acord amb el que s'estableix en el seu Codi de Conducta, desenvolupa les seves activitats adaptant-se a la normativa vigent en cada àmbit d'aplicació.

D'aquesta manera, l'entitat paritària té actualitzada la seva Política de Privacitat i les Clàusules de Protecció de Dades, a les quals de manera pública pot accedir qualsevol interessat.

Seu Territorial Navarra